ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ

Amritsar

Leave a Reply