ਮੋਰਿੰਡਾ ਕਾਈਨੋਰ ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ

Punjab


ਮੋਰਿੰਡਾ ਕਾਈਨੋਰ ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ

Leave a Reply