ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਿਆਸਾਲਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਮੇਲਨ

Punjab


ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਿਆਸਾਲਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਮੇਲਨ

Leave a Reply