ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 89 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Punjab


ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 89 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Leave a Reply