ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਵਰਾਈਅਾਂ ਇੱਟਾਂ (Live Video)

Punjab


ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਵਰਾਈਅਾਂ ਇੱਟਾਂ (Live Video)

Leave a Reply