6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਅਸਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

Punjab Tarn Taran Sahib


6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਅਸਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply