ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿਕੇ (ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿਕੇ

Leave a Reply