ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆ ਪਰਸ਼ਾਨਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ,ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ‘ਨੀਰੀ’ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

Amritsar


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆ ਪਰਸ਼ਾਨਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ,ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ‘ਨੀਰੀ’ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

Leave a Reply