ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੌ ਫਾਰਗ 523 ਮੁਲਾਜਮਾ ਵਲ਼ੌ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਚੈਤਾਵਨੀ

Amritsar Punjab


ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੌ ਫਾਰਗ 523 ਮੁਲਾਜਮਾ ਵਲ਼ੌ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਚੈਤਾਵਨੀ

Leave a Reply