ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿੜਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ,ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ

Punjab


ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿੜਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ,ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ

Leave a Reply