ਪਿੰਡ ਗੇੜਉ ਸੇਰੂ ਮਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ 30 ਵਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

Ludhiana Punjab


ਪਿੰਡ ਗੇੜਉ ਸੇਰੂ ਮਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ 30 ਵਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

Leave a Reply