ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਵਟ ਕੀਤਾ ਭੇਟ

Punjab


ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਵਟ ਕੀਤਾ ਭੇਟ

Leave a Reply