ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ,ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ

Kharar Punjab


ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ,ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ

Leave a Reply