ਖੇਮਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਨ ਨਾਲ 150 ਕਿੱਲੇ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ

Punjab


ਖੇਮਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਨ ਨਾਲ 150 ਕਿੱਲੇ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ

Leave a Reply