ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖੋਹਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ

Punjab


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖੋਹਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ

Leave a Reply