ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਚ -ਖਹਿਰਾ

Faridkot Punjab


ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਚ -ਖਹਿਰਾ

Leave a Reply