ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਇਆ ਸੜਕਾ ‘ਤੇ

Amritsar Punjab


ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਇਆ ਸੜਕਾ ‘ਤੇ

Leave a Reply