ਐਸ.ਸੀ.ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਿਆਂ ਝੰਡਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Kharar Punjab


ਐਸ.ਸੀ.ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਿਆਂ ਝੰਡਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Leave a Reply