ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਮ

Batala Punjab


ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਮ

Leave a Reply