ਵਿਕਰਮ ਸਕੂਲ ਖਰੜ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

Kharar Punjab


ਵਿਕਰਮ ਸਕੂਲ ਖਰੜ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

Leave a Reply